Menu

O nas

/ Witamy w naszej firmie

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. mający swoją siedzibę w Kutnie przy ul. Podrzecznej 5a, powołany został decyzją wspólników 19 października 2001. Kapitał zakładowy spółki w całości pochodzi z prywatnych zasobów wspólników. Wszyscy pracownicy mają wyższe wykształcenie techniczne i posiadają uprawnienia budowlane w minimum jednej specjalności. Pracownikami spółki są także wspólnicy, których wieloletnie doświadczenie gwarantuje rzetelne i profesjonalne wykonywanie usług.

ZARZĄD INWESTYCJI SP. Z O.O. OFERUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

  • Wykonywanie wielobranżowych dokumentacji projektowych obiektów przemysłowych, infrastruktury technicznej, dróg i mostów, wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej.
  • Pełnienie wielobranżowych nadzorów inspektorskich.
  • Wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu.
  • Wykonywanie Kosztorysów Nakładczych i Kosztorysów Inwestorskich.
  • Wykonywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
10 lat działalności naszej firmy

W 2012 roku upłynęło 10 lat działalności naszej firmy.

Partnerzy/Klienci

Urząd miasta Kutno
Renault
PKP
HOOP
ECO Kutno
TEVA
DS Smith
Fermator
Fresenius Kabi
Kelloggs
Kongskilde
Nobilus Ent
Bedlno
Sandoz
Sirmax
Witonia