Menu

Referencje

/ Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami

 • Przemysł
 • Przemysł
 • Przemysł
 • Przemysł
 • Przemysł
 • Przemysł

Przemysł

Projektowanie i nadzorowanie robót budowlano-montażowych zakładu produkcyjnego w Kutnie. Projektowanie i nadzorowanie przebudowy istniejącej hali magazynowej wraz z częścią socjalno-administracyjną w kompleksie Wytwórni Płynów Infuzyjnych Fresenius Kabi Polska w Kutnie.

więcej
 • Obiekty użyteczności publicznej
 • Obiekty użyteczności publicznej
 • Obiekty użyteczności publicznej
 • Obiekty użyteczności publicznej
 • Obiekty użyteczności publicznej
 • Obiekty użyteczności publicznej

Obiekty użyteczności publicznej

Projektowanie i nadzorowanie budowy salonu samochodowego w Kutnie. Nadzorowanie przebudowy dworca kolejowego w Kutnie. Nadzorowanie budowy Urzędu Gminy w Bedlnie.

więcej
 • Obiekty mieszkaniowe
 • Obiekty mieszkaniowe
 • Obiekty mieszkaniowe

Obiekty mieszkaniowe

Projektowanie i nadzorowanie budowy osiedla mieszkaniowego w Łęczycy. NOWE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W KUTNIE.

więcej
 • Infrastruktura techniczna
 • Infrastruktura techniczna
 • Infrastruktura techniczna
 • Infrastruktura techniczna
 • Infrastruktura techniczna

Infrastruktura techniczna

Projektowanie gazociągów w Kutnie metodą przewiertów sterowanych. Projektowanie i nadzorowanie budowy wschodniej obwodnicy miasta Kutno. Projektowanie i nadzorowanie przebudowy ulicy Kościuszki wraz z budową podziemnej infrastruktury w Kutnie.

więcej

Partnerzy/Klienci

Urząd miasta Kutno
Renault
PKP
HOOP
ECO Kutno
TEVA
DS Smith
Fermator
Fresenius Kabi
Kelloggs
Kongskilde
Nobilus Ent
Bedlno
Sandoz
Sirmax
Witonia