Kontakt

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11
tel. 24 355 74 50
mail: arrk@arrk.pl