CITiB

CITiB

CENTRUM INFORMACJI TECHNICZNEJ I BIZNESOWEJ to wyspecjalizowany punkt biblioteczny dla wszystkich zainteresowanych dostępem do bezpłatnej informacji naukowej, technicznej i biznesowej. 

Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej powstało w 2007 roku jako wyspecjalizowana filia w strukturze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie z inicjatywy Samorządu Miasta Kutno oraz Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.  

KATALOG BIBLIOTECZNY

Głównym celem działalności CITiB  jest zapewnienie dostępu do wiedzy jako integralnego elementu rozwoju innowacyjnej gospodarki w regionie oraz wyrównanie szans dostępu społeczności lokalnej do nieodpłatnej informacji naukowej, technicznej i biznesowej.

Cel powyższy realizowany jest poprzez następujące zadania:

  • gromadzenie i udostępnianie książek, czasopism, dokumentacji i literatury fachowej w formie tradycyjnej i elektronicznej,
  • świadczenie usług informacyjnych dla użytkowników,
  • nawiązywanie współpracy z jednostkami naukowymi,
  • partnerskie kontakty z instytucjami i organizacjami zajmującymi się wspieraniem i pośrednictwem w dziedzinie innowacji

Oferta CITiB

  • aktualizacja księgozbioru wg potrzeb użytkowników 
  • prenumerata specjalistycznych i branżowych czasopism krajowych i zagranicznych
  • dostęp do internetu
  • WYNAJEM POWIERZCHNI CITiB 

Osoby zainteresowane wynajmem powierzchni lub skorzystaniem z  oferty CITiB, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem

tel. 24 355 74 50 lub mailowo: arrk@kutno.net.pl