Nagroda Specjalna Środowiska Gospodarczego Województwa Łódzkiego dla ARRK S.A.

Miło nam poinformować, że podczas tegorocznej Łódzkiej Wigilii Przedsiębiorców, wśród firm i instytucji, które w szczególnym stopniu przyczyniły się do rozwoju gospodarczego województw łódzkiego znalazła się Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.

Podczas Gali Finałowej konkursu organizowanego przez największe instytucje otoczenia biznesu:

Łódzką Agencje Rozwoju Regionalnego

Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową

Łożę Łódzką Business Centre Club

Stowarzyszenie Klub 500-Łódź

Regionalna Izbę Budownictwa w Łodzi

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan,

Która odbyła się w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. wręczone zostały nagrody w czterech kategoriach:

  • Firma Roku
  • Młoda Firma
  • Samorząd Przyjazny Przedsiębiorcy
  • Nagroda Specjalna

W uznaniu wieloletnich działań na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości, w 25 rocznicę powstania, Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. otrzymała Nagrodę Środowiska Gospodarczego Województwa Łódzkiego Laur im. Rajmunda Rembielińskiego w kategorii Nagroda Specjalna.

To szczególne wyróżnienie w imieniu ARRK S.A. odebrała Pani Mariola Grodnicka Prezes Zarządu, z rąk Pana Andrzeja Górczyńskiego Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, Pani Hanny Zdanowskiej Prezydent Miasta Łodzi oraz członków Kapituły Konkursu: 
-Pana Przemysława Andrzejaka Prezesa Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 
-Pana Michała Haze Prezesa Zarządu Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, 
-Pana Krzysztofa T. Borkowskiego Wice Prezesa Zarządu Business Centre Club Kanclerza Loży Łódzkiej, 
-Pana Sylwestera Szymalaka Prezesa Zarządu Stowarzyszenie Klub 500- Łódź, 
-Pana Artura Matiaszczyka Prezesa Zarządu Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej LEWIATAN 
-Pani Jadwigi Kaczorowskiej Prezesa Zarządu Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi.

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyjątkowego dla Nas wydarzenia, bardzo dziękujemy.

Szczególne podziękowania dla organizatorów wydarzenia za stworzenie świątecznej atmosfery w biznesowym towarzystwie oraz za inspiracje dla Nas na Nowy Rok!

I_i