Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania o cenę nr 1/XI/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.